Sunday, May 15, 2011

Beberapa Hal yang Membuat Sholat Berjamaah Menjadi Wajib

sholat berjamaah
Semua orang Muslim pasti sudah tahu yang namanya sholat berjamaah.Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama baik dimesjid,dirumah maupun ditempat lain yang baik.


Kebanyakan sholat berjamaah hukumnya sunat muakad.Namun ada sholat berjamaah yang hukumnya wajib,yaitu:
1.Sholat Jum'at.
2.Sholat mayit.
Meskipun cuma ada 2 sholat berjamaah yang wajib dilaksanakan namun sholat berjamaah lainnya yang hukumnya sunat muakad bisa menjadi wajib hukumnya yang artinya berdosa jika ditinggalkan.
Berikut beberapa hal yang membuat sholat berjamaah menjadi wajib hukumnya:
1.Jika anda mendengar suara azan dan anda baru pulang kerja dan pastinya anda lelah namun anda wajib melaksanakan sholat berjamaah karena anda masih sanggup untuk berjalan kemasjid.
2.Jika tidak ada yang menghalangi anda untuk pergi kemasjid maka anda wajib mengerjakan sholat berjamaah.
3.Jika perjalanan anda kemasjid tidak membahayakan nyawa anda maka anda wajib kemasjid.
4.Bahkan orang buta yang sempat mendengar suara azan dan perjalanan kemasjid tidak membahayakan maka orang buta tersebut wajib pula pergi kemasjid.

No comments:

Post a Comment